Έκδοση Αδειών Δόμησης

Έκδοση Αδειών Δόμησης

Για την εκτέλεση Οικοδομικών Εργασιών, ανάλογα με το είδος του έργου ,έχουμε τις εξής κατηγορίες αδειών:
 1. Άδεια Δόμησης
 2. Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας,
 3. 48ωρη Γνωστοποίηση χωρίς έγκριση.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την έκδοση όλων των παραπάνω αδειών με βάση τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό - ΝΟΚ. (Ν.4067/2012). Σχετικά με την άδεια δόμησης σε πρώτο στάδιο με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, εκδίδεται η έγκριση δόμησης και ακολουθεί η άδεια δόμησης με την υποβολή των υπόλοιπων δικαιολογητικών - μελετών.


Εργασίες
 • Ανέγερση - προσθήκη - επέκταση κτιρίων κάθε χρήσης (κατοικίες, καταστήματα, γραφεία, αποθήκες κ.α.)
 • Αλλαγή χρήσης κτιρίων ή τμημάτων κτιρίου
 • Κατεδαφίσεις
 • Περιτοιχίσεις – περιφράξεις

Mελέτες που απαιτούνται βάσει του είδους της αδείας
 • Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • Αρχιτεκτονική Μελέτη
 • Στατική Μελέτη
 • Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης
 • Μελέτη Πυροπροστασίας
 • Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη
 • Μελέτη Ύδρευσης και Αποχέτευσης
 • Μελέτη Καυσίμου Αερίου