Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Συμβουλευτικές υπηρεσίες για το ακίνητο σας:

Ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών που σχετίζονται με την αξιοποίηση και τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας των πελατών, εταιρειών και ιδιωτών, στις οποίες μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται:

• Εκτιμήσεις Ακινήτων

Πολυετής πείρα στις εκτιμήσεις ακίνητης περιουσίας για πελάτες οι οποίοι επιθυμούν ανεξάρτητη προσέγγιση από έναν έμπειρο εκτιμητή. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε πολεοδομικούς ελέγχους ακινήτων και γνωμοδοτήσεις επί πολεοδομικών και τεχνικών θεμάτων.


• Κτηματομεσιτικές Υπηρεσίες

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών σε ιδιώτες που καλύπτουν όλη τη γκάμα των ακινήτων στην αγορά. Με έμφαση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και με μία μεγάλη ομάδα αξιόλογων και καταρτισμένων συνεργατών, προωθούνται οικιστικά ακίνητα (αστικές και εξοχικές κατοικίες αλλά και εκτάσεις για ανάλογη ανάπτυξη), επαγγελματικά ακίνητα (γραφεία, καταστήματα, αποθήκες, κτίρια και οικόπεδα για ανάλογες αναπτύξεις).


• Διαχείριση & Συντήρηση Κτιρίων - Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων (εμπορικών κέντρων, οικιστικών συγκροτημάτων, κτιρίων γραφείων και κτιρίων μικτής χρήσης) από εξειδικευμένα στελέχη και μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, για τη διατήρηση της εμπορικής τους αξίας και την εξασφάλιση της άρτιας λειτουργίας τους.