Δουλεύοντας Μαζί

Σχεδιάζουμε μαζί το σπίτι σας ή τον επαγγελματικό σας χώρο

Το γραφείο του Πολιτικού Μηχανικού Γιάννη Ξηρογιαννόπουλου, έχει ως κύριο αντικείμενο αρχιτεκτονικές μελέτες, μελέτες εσωτερικής διακόσμησης, κατασκευές και ανακαινίσεις, σε κατοικίες και σε επαγγελματικούς χώρους.

Σκοπός μας είναι να παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σύμφωνα πάντα με τις επιθυμίες και ανάγκες σας για αυτό και σχεδιάζουμε μαζί με εσάς το χώρο σας κομμάτι , κομμάτι σε τρισδιάστατη απεικόνιση μέσω λογισμικού CAD.

Αναλαμβάνουμε ένα έργο από την αρχιτεκτονική μελέτη ή μελέτη διακόσμησης, την έρευνα αγοράς μέσα από ένα ευρύ φάσμα προτεινόμενων υλικών καθώς και τη επίβλεψη όλων των απαιτούμενων εργασιών έως την ολοκλήρωση του έργου.